Володимирецька централізована система публічно-

 

шкільних бібліотек

Методичний порадник

***

*** 

Перелік питань для проведення атестації бібліотечних працівників Володимирецької ЦСПШБ

 

 1.Законодавчі документи державного рівня, які регулюють бібліотечну діяльність.

2. Районні державні програми в галузі культура.

3.Регламентуюча документація виконання функціональних обов’язків бібліотекаря.

4.На основі яких регламентуючих документів здійснюється діяльність публічно-шкільної бібліотеки? Що таке бюджет робочого часу ?

5.Перелік додаткових платних послуг, які можуть надаватися бібліотеками України. Перелік документів, на основі яких бібліотеки мають право здійснювати платну діяльність.

6.Перелік інформаційних матеріалів для користувачів.

7.Категорії користувачів, які користуються пільгами у бібліотеці.

8.Показники бібліотечної статистики.

9.Облікові документи публічно-шкільної бібліотеки.

10.Нові форми популяризації ресурсів публічно-шкільної бібліотеки.

11.Основні розділи річного плану роботи публічно-шкільної бібліотеки.

12.Форми і методи роботи публічно-шкільної бібліотеки для людей з обмеженими можливостями.

13. Краєзнавча діяльність публічно-шкільної бібліотеки: регламентуюча документація, довідково-бібліографічний апарат, форми і методи популяризації краєзнавчих ресурсів.

14. Які міри застосовуєте до користувача бібліотеки при втраті ним книги?

15.Підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів: форми і методи. Фахові періодичні видання для бібліотечних працівників.

16. Роль публічно-шкільної бібліотеки в діяльності культурно-дозвіллєвого комплексу.

17.Проектна діяльність.

18. Реклама послуг бібліотеки : види рекламної рекламної продукції.

19.На основі яких документів здійснюється вилучення літератури з книжкових фондів публічно-шкільних бібліотек.

20. Соціальні мережі.

21.Веб-сторінка публічно-шкільної бібліотеки: регулярність і актуальність наповнення змісту. Що варто розмістити на сторінці аби зацікавити користувача?

22.Довідково - бібліографічний апарат публічно-шкільної бібліотеки.

23. Які ви знаєте електронні носії інформації?

24. Користувач хоче створити свою поштову скриньку в Інтернеті, але не знає як. Що ви йому порадите?

25.Інтегрована бібліотечно-інформаційна програма (ІРБІС)-32, ІРБІС-64: які види пошуку є в програмі.

26. Ресурси мережі Інтернет: назвіть пошукові системи, якими користуєтесь через мережу Інтернет.

27.Центр регіональнї інформації: перелік наявних ресурсів.

28. Правила техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарії в публічно-шкільній бібліотеці. Який протипожежний інвентар повинен бути у бібліотеці. Дії при загоранні електропроводки . Чи треба відкривати вікна під час пожежі?