Володимирецька централізована система публічно-

 

шкільних бібліотек

Нові книги Володимирецької ЦРБ

Історія. Історичні науки 

63.3(4Укр) А18 Авдєєнко, В. Київський патерик : 17 непростих питань української історії / В. Авдєєнко ; [пер. з рос. О. А. Концевич]. - Харків : Орбіта, 2016. - Книга. - 219 с. - ISBN 978-617-7466-09-

67.9(2)401 Б61 Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр.: джерелознавче дослідження / С.І.Білокінь; І,М.Дзюба, переднє слово. – К.: Укр. Пропілеї, 2016. – 694 с.

63.3(4Укр) Г91 Грушевський М.С. Твори: У 50 т./редкол.: Г.Папакін, І.Гирич та ін. – Львів: Світ,2002- . Т. 47. Кн. ІІ: Меморіальна грушевськіана / упор. В.Тельвак. – 2016. – 424 с. – (Серія «Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви»).

63.3 (4Укр) Д 70 Достал Я. Європейське коріння: путівник - довідник/ Я. Дос- тал; пер.,упоряд. та допов. Ю. Фатули. - Ужгород: Карпати, 2016. - 328 с.: іл.

63.3(4Укр)4 К90 Куліш П. Повість про український народ/ упоряд. та автор втуп. статті В. Івашків; переклад з рос. Я. Приходи. – Тернопіль: Терно-граф, 2016.- 228с.:, іл..

66 Л64 Ліфтон Р.Д. Технологія «промивки мізків»: психологія тоталітаризму.- Х.:Віват, 2016. – 416с.

63.3(4Укр) С65Сорока Ю. Похід Сагайдачного на Москву. 1618/Ю.Сорока; худож.-оформлювач І.М.Алексеєва. – Харків: Факт, 2016. – 119 с.

63.3(4Укр)61 Т40 Тиліщак, В. 1930. У.С.Р.Р. Повстання / В. Тиліщак. - Київ : Смолоскип, 2016. - Книга. - 208 с. : іл.

66 Х 39 Херпен М. Х. Ван Війни Путіна: Чечня, Грузія, Україна: неза- своєні уроки минулого/ М. Х. Ван Херпен. - Х.: Віват, 2016. - 304 с. 14. 68.426 (4Укр) С 31 Сенюта І. Я. Права учасникі

Українська мова 
81.2Укр-5 К60 Колібаба Л. Словник дієслівного керування / Л.Колібаба, В.Фурса. – К.: Либідь, 2016. – 656 с. 
Художня література 

84.4Біл А48 Алексієвич, С. Чорнобильська молитва : хроніка майбутнього / С. Алексієвич ; пер. і післямова О. Забужко. - Київ : КОМОРА, 2016. - Книга. - 288 с. - ISBN 978-617-7286-05-8

84.4Вел Б51 Бернс, Роберт Моя любов : вибрані твори; пер. з англ. / Р. Бернс ; [упоряд. В. Ґабор]. - Львів : Піраміда, 2016. - Книга. - 416 с. - (Майстри Українського Перекладу). - ISBN 978-966- 441-

84.4Укр Б 48 Березовець Т. Анексія: Острів Крим: хроніки "гібридної війни": Вид. 2 -е/ Т. Березовець. - К.: Брайт Стар Паблі- шинг, 2016. - 408 с.

84.4Авс В 39 Верфель Ф. 40 днів Муса - Дага: роман/ Ф. Верфель; пер.Є. М. Тарнавського; худож. - оформ. О. А. Гугалова. - Х.: Фо- ліо, 2017. - 890 с.

84.4Укр В 48 Винниченко В. Намисто: мала проза/ В. Винниченко. - К.: Наукова думка, 2016. - 942 с.

84.4Укр6 Д21 Дацюк, Г. Янголи Небесної Чоти / Г. Дацюк. - Чернівці : Букрек, 2016. - Книга. - 320 с. : іл.

84.4Укр6 К61 Коломійчук, Б. В'язниця душ / Б. Коломійчук. - Харків : Факт, 2016. - Книга. - 220 с.

84.4 Укр6 К67 Корнійчук В.П. КольороМузика Слова/ Володимир Корнійчук. – К.:Жнець, 2016.-192с.: іл..

84(4Укр)6 К72 Костюк В. , Костюк Н. Казкові таємниці. Казки для дітей середнього віку. – К.: Укр. Письменник, 2016. – 80с.

84.4Укр6 К82 Кримський, А. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди : вибране / А. Кримський. - Київ : Академія, 2011. - Книга. - 320 с.

84.4Укр6 К84 Крушельницький, А. Той третій : вибране / А. Крушельницький. - Київ : Академія, 2016. - Книга. - 320 с

84.4Укр Л 72 Лойко С. Аеропорт : роман/ С. Лойко; у новій допов. ред.; пер. з рос. О. Гончар. - К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 376 с

84.4Укр6 М 14 Майданська С.В. Люблю любити любов ( статті і есе). – Житомир, Вид. ПП «Рута», 2016.-328с.

84.4Вел Н 55 Несбіт Е. Діти залізниці: роман/ Е. Несбіт; пер. з англ. О. Ломакіної. - К.: Знання, 2016. - 207 с.

84.4Укр П 32 Пишнюк Т. В. Божа вивірка: роман - молитва/ Т. В. Пиш- нюк. - Чернівці: Букрек, 2016. - 232 с.

84.4Укр6 П32 Підмогильний, В. П. Повість без назви... : вибране / В. П. Підмогильний ; [упоряд. і передм. Ю. Коваліва]. - Київ : Академія, 2016. - Книга. - 320 с.

84.4Укр1 П32 Підмогильний В.П. Місто; невеличка драма. – К.: Знання, 2016.-439с.

84.4Укр У 45 Український характер у кращих творах вітчизняних класи- ків. - Х.: Сиция, 2016. - 384 с.

84.4Укр Т 48 Ткач В. І. Війна і міф " Велика українська стіна"/ В. І. Ткач. - Чернівці: Букрек, 2016. - 244 с.: іл.

84.4 Авт Ш-91 Штіфтер А. Вітіко: роман / А. Штіфтер; пер. з нім. П.Таращука; худож.-оформлювач І.Алексеєва. – Харків: Бібколектор, 2016. – 793 с.

Щербак Ю. Хроніка міста Ярополя: вибрана проза / Ю.Щербак; передм. М.Жулинського. – К.: Укр. Пропілеї, 2016. – 680 с. – (Серія «In corpore»).

84.4Укр Я 98 Яцканин І. Ю. Мед і сіль: проза/ І. Ю. Яцканин. - Т.: Терно - граф, 2016. - 192 с.

 

1...2...3...4...5...6...7...