Володимирецька централізована система публічно-

 

шкільних бібліотек

Нові книги Володимирецької ЦРБ

Алай Коли курява спаде / Алай ; пер. з кит. Н. Кірносова; худож. Я. К. Казаченко. - Харків : Фоліо, 2016. - 443 с. - (Карта світу)  
Герасим'юк, Василь. Грегіт : вибране / В. Герасим'юк ; упоряд. О. Герасим'юк. - К. : ВЦ Просвіта, 2016. - 510 с. - (Б-ка Шевченківського комітету)  
Губенко, Олександр Володимирович. Як виховати генія, або Інвестиція у Вашу дитину : для дітей від 5 до 16 років: посібник для батьків, дітей, педагогів, психологів / О. В. Губенко. - 2-ге вид., перероб. и доп. - К. : Самміт-Книга, 2016. - 132 с. : мал.  
Деміденко, Андрій Петрович. Свобода - моя група крові : вибрані поезії / А. Деміденко. - К. : Самміт-Книга, 2016. - 248 с  
Дергачева, Ирина Владимировна. Древнерусский Синодик : исслед. и тексты / И. В. Дергачева ; [отв. ред. И. В. Бугаева] ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М. : Кругъ, 2011. - 398, [7] с. : табл., ил., цв. ил. - (Памятники древнерусской мысли : исследования и тексты ; вып. 6)  
Донцов, Дмитро Іванович. Культурологія / Д. І. Донцов ; упоряд. Ю. П. Винничук. - Харків : Бібколектор, 2016. - 605 с.  
Дорошенко, Олег Євгенійович. Василь Стус / О. Дорошенко. - Харків : Факт, 2016. - 121 с  
Драч, Іван Федорович. Крила : поезії 1980-1990 років / І. Ф. Драч ; упоряд. І. С. Рябчій ; худож.-оформ. О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2016. - 415 с  
Драч, Іван Федорович. Соняшник : поезії 1960-1970 років / І. Ф. Драч ; упоряд. І. С. Рябчій. - Харків : Фоліо, 2016. - 414 с  
Єшкілєв, Володимир Львович. Богиня і Консультант / В. Єшкілєв ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2016. - 362 с  
Іваничук, Роман Іванович. Дороги вольні і невольні : Щоденники. 1991-1994 / Р. Іваничук ; упоряд. В. В. Габор ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Орбіта, 2016. - 555 с  
Іваничук, Роман Іванович. Четвертий вимір : романи / Р. І. Іваничук ; худож. С. В. Кривенченко. - Харків : Орбіта, 2016. - 447 с. : ил.  
Історія європейської цивілізації. Близький Схід / ред. У. Еко. - Харків : Фоліо, 2016. - 1309 с. : рис. 
Карась, Лидия Семёновна. Борис Чичибабин / Л. С. Карась ; худож.-оформ. В. М. Карасик. - Харків : Фоліо, 2016. - 121 с. - (Знаменитые украинцы)  
Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв / заг. ред. Л. Івшина ; упоряд. М. Семенченко. - 2-е вид., перероб. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 295 с. : фот. - (Б-ка газети День. “Україна Incognita”) 
Кашницький, Микита. Герої далеких і близьких епох / М. Кашницький. - 2-ге вид. - К. : Самміт-Книга, 2016. - 35 с. : цв.ил.  
Керет, Етгар. І раптом стукіт у двері : оповідання / Е. Керет ; пер. А. Бондар ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2016. - 186 с. - (Карта світу)  
Киридон, Алла Миколаївна. Гетеротопії пам’яті: теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті : монографія / А. М. Киридон. - К. : Ніка-Центр, 2016. - 319 с  
Майданович, Тетяна Василівна. Країна Українія : вірші для дітей дошк. та мол. і серед. шк. віку / Т. В. Майданович ; авт. передм. Л. І. Андрієвський ; худож. І. Е. Хомчак. - К. : Криниця, 2016. - 120 с. : цв.ил.  
Менабде, Манана. І час ішов... / М. Менабде ; пер. з гр. Р. Чілачава. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 96 с  
Мистецька династія Саєнків: Олександр Саєнко, Ніна Саєнко, Леся Майданець-Саєнко : альбом / авт. концепції, тексту, упоряд.: Н. Саєнко, Л. Майданець-Саєнко. - Київ : Дніпро, 2016. - 208 с. : цв.ил. 
Мрожек, Славомир. Емігранти : п'єси / С. Мрожек ; пер.з пол. : О. Катаєва, С. Борщевський. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 224 с. - (Колекція театральна)  
Найдавніша література Шумеру, Вавилону, Палестини / пер. І. Франко [та ін.], авт. передм., авт. прим. В. А. Храновський. - Харків : Факт, 2016. - 442 с Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).  
Незалежність України / упоряд. В. Дорошенко ; худож. О. Білоус. - К. : Мамине Сонечко, 2016. - 48 с. : цв.ил. 
Несбьо Ю. Поліція : скандинавський гостросюжетний роман / Ю Несбьо ; пер. з англ. М. Козлової ; худож.-оформ. Д. О. Самойленко. - Х. : Фоліо, 2016. - 670 с. - (Карта світу) Экземпляры: всего:3 - хр(1), куц(1), аб(1).  
Одішарія, Гурам. У Сухумі очікується дощ : поезії, проза, нотатки / Г. Одішарія ; пер. з гр. Р. Чілачава. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 172 с  
Ое, Кендзабуро. Особистий досвід : романи / К. Ое ; пер. з яп.: Є. В. Козирєв, Д. П. Москальов ; худож.-оформ. О. М. Іванова. - Харків : Фоліо, 2016. - 668 с. - (Б-ка нобелівських лауреатів)  
Онацький, Євген Дометійович. Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Є. Онацький. - 2-е вид., уточнене. - К. : Пульсари. - 2016. - ISBN 978-617-615-060-2 Т. 1 : А-І / упоряд., ред., авт. передм. С. Білокінь, худож. В. С. Мітченко. - 2016. - 561, [3] с. : портр.  
Пахор, Борис. Важка весна = [Spopad s pomladjio] : роман / Б. Пахор ; пер. зі словен. О. Дзюби-Погребняк ; худож.-оформ. В. М. Карасик. - Х. : Фоліо, 2016. - 283 с. - (Карта світу)  
Пекарська, Малгожата-Кароліна. Клас пані Чайки = Klasa pani Czajki / М.-К. Пекарська ; пер. з пол. Б. Антоняк ; ред. А. О. Івченко ; худож. Є. О. Житник. - Х. : Школа, 2016. - 335 с. : іл.  
Пилат, Володимир Степанович. Бойовий Гопак і основи захисту Вітчизни / В. С. Пилат. - Перероб. і доп. - К. : Україна, 2016. - 161 с. : мал. Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).  
Пилипенко, Юлія Олександрівна. Руденька : life journal / Ю. Пилипенко ; пер. з рос. В. М. Верховня ; худож.-оформ. О. М. Іванова. - Харків : ФОЛІО, 2016. - 217 с  
Повернення в Царгород / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. І. Сюндюков ; відп. ред. А. Мотозюк. - 2-е вид., стереотип. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 495 с. : іл., 1 вкл. л. - (Б-ка газети День) 
Портяк, Василь Васильович. Охоронителі діви / В. Портяк. - Брустурів : Дискурсус, 2016. - 192 с Экземпляры: всего:3 - хр(1), куц(1), аб(1).
Проект Україна. Австрійська Галичина / упоряд. М. Р. Литвин. - Харків : Час читати, 2016. - 409 с 
Реза, Ясміна. Божество різанини : п'єса / Я. Реза ; пер. з фр. І. Рябчій. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 96 с. - (Колекція театральна)  
Ренд, Айн. Чоловік, якого я купила : з ранніх творів / А. Ренд. - Харків : Фоліо, 2016. - 475 с. - (Карта світу)  
Роздобудько, Ірен Віталіївна. Оленіада / І. Роздобудько ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. - Х. : Фоліо, 2016. - 222 с).  
Рот, Йозеф. Сто днів / Й. Рот ; пер. з нім. П. В. Таращук. - Харків : Бібколектор, 2016. - 236 с  
Скарбниця української народної мудрості : прислів'я та приказки / упоряд. Т. М. Панасенко. - Харків : Фоліо, 2015. - 63 с Экземпляры: всего:1 - хр(1).  
Смоленчук, Микола Кузьмич. Смутна доба : історичний роман / М. Смоленчук. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. - 448 с Экземпляры: всего:3 - хр(1), куц(1), аб(1).  
Стеценко, Станіслав Миколайович. Війни художників : роман / С. Стеценко ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Х. : Фоліо, 2016. - 558, [2] с. : фот.  
Стражний, Олександр Сергійович. Менталітет Майдану : Хроніка подій-свідчення очевидців / О. С. Стражний. - К. : Дніпро, 2016. - 251 с  
Терен, Віктор Васильович. Жити : триптих: вірші / В. Терен. - К. : Дніпро, 2016. - 208 с
Тисовська, Наталя. Секрети старої стрільниці : роман / Н. Тисовська ; худож. Д. Дюндіна. - К. : Наш час, 2016. - 256 с. : ил.  
Торба, Валентин. Я – свідок. Записки з окупованого Луганська / В. Торба ; ред. Л. Івшина ; відп. ред. А. Мотозюк. - 2-е вид., перероб. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 383 с. : фот. - (Б-ка газети День. “Україна Incognita”)  
Тракало, Василь Йосифович. Колонія : роман / В. Тракало. - К. : Дніпро, 2016. - 832 с. : фот. авт.  
Третяк, Анна. Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні / А. Третяк. - К. : Журнал Радуга, 2016. - 240 с. : фот.цв.
Ульяненко, Олесь. Вогненне око : роман / О. Ульяненко. - Харків : Бібколектор, 2016. - 313 с Экземпляры: всего:3 - хр(1), куц(1), аб(1).  
Ульяновський, Василь Іринархович. Диво й дива київського Володимирського собору / В. І. Ульяновський ; гол. ред. С. Головко. - К. : Либідь, 2016. - 432 с. : цв.ил. Экземпляры: всего:2 - иск(1), аб(1).  
Фішбейн, Мойсей. Пророк : поезії та переклади / М. Фішбейн. - К. : Либідь, 2016. - 304 с  
Франко, Іван Якович. Захар Беркут : повість / І. Франко. - Перевид., перероб. - К. : Дніпро, 2016. - 180 с  
Цзян Жун Вовк-тотем : роман / Цзян Жун ; пер. з кит. Н. Кірносова ; худож.-оформ. В. М. Карасик. - Харків : Фоліо, 2016. - 731 с. - (Карта світу)  
Чемерис, Валентин Лукич. Амазонка : повість / В. Л. Чемерис. - Харків : ЛА Час читати, 2016. - 507 с  
Чемерис, Валентин Лукич. Аравійська пустеля / В. Чемерис. - Харків : Фоліо, 2016. - 443 с  
Яворівський, Володимир Олександрович. Марія з полином наприкінці століття : роман / В. О. Яворівський ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2016. - 203 с Экземпляры: всего:3 - хр(1), куц(1), аб(1).  
1...2...3...4...5...6...7...