Володимирецька централізована система публічно-

 

шкільних бібліотек

Послуги Володимирецької центральної районної бібліотеки

1. Видача літератури по МБА

2. Підготовка бібліографічної довідки

3. Користування документів, придбаними за кошти від господарської діяльності

4. Формування бібліографічних списків для бібліотек, підприємств, установ та організацій

5. Репродукування з книжок, брошур, тощо

6. Ксерокопіювання

7. Надання послуг з оформлення електронних реєстраційних документів

8. Надання послуг з організації та проведення культурно-масових заходів Оренда приміщення

Правила користування публічно-шкільною бібліотекою

Права та обов’язки користувачів:

Право на доступ до фондів бібліотеки та одержання бібліотечних послуг мають громадяни, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, а також підприємства, установи та організації.

Користувачі:

1. Мають право одержати повну інформацію про склад бібліотечних фондів через систему каталогів і картотек, консультативну допомогу в пошуку та доборі джерел інформації, інші послуги.
2. Одержати для тимчасового користування книги, журнали, інші носії інформації з бібліотечного фонду.
3. Мають право один раз продовжити строк користування, якщо ці видання не запитуються іншими користувачами.
4. Для запису в бібліотеку громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, повідомляють інші необхідні дані про себе.
5. Користувачі мають право одержати поза бібліотекою не більше 5-ти документів, терміном до 30- ти днів.
6. Користувач має право продовжити строк користування, якщо ці видання не запитуються іншими користувачами.
7. Користувачі дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування.
8. Діти і підлітки до 16 років записуються у бібліотеку на підставі документа, який пред’являють батьки.
9. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитися до книг, каталогів, картотек, інших носіїв інформації.
10. Користувачі, які заподіяли шкоду, порушили правила , позбавляються права користування бібліотекою на строк, визначений адміністрацією бібліотеки.
11. Користувач, який втратив, або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість.
12. Бібліотека може надавати платні послуги користувачам згідно з чинним законодавством.